Informacje dla osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

  • polskiego języka migowego (PJM),
  • systemu językowo-migowego (SJM),
  • sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Potrzebę można zgłosić:

  1. osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu
  2. pocztą na adres: Komenda powiatowa Policji w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 2, 32-600 Oświęcim
  3. telefonicznie: 47 83 26 280 (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny);
  4. faksem na nr 47 83 26 208 (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);
  5. na adres e-mail: komendant@oswiecim.policja.gov.pl (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie)

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 21.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Jurecka Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Samel-Saternus Zespół Informatyki i Łączności KPP Oświęcim
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Samel-Saternus

Nawigacja

do góry