Patronat honorowy - Patronaty honorowe - Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Patronaty honorowe

PATRONAT HONOROWY, BĄDŹ UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM
KOMENDANTA POWIATOWEGO  POLICJI W OŚWIĘCIMIU

Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu  obejmuje patronat honorowy nad przedsięwzięciami związanymi z zakresem ustawowych zadań Policji. Patronat nie może łączyć się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi i organizacyjnymi Policji. Wniosek o objęcie przez Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu patronatu honorowego bądź jego udziału w komitecie honorowym składa organizator przedsięwzięcia.

 

Opis sprawy/zadania Patronat honorowy bądź udział w komitecie honorowym  Komendanta Powiatowego  Policji
w Oświęcimiu 
Kogo dotyczy Organizator przedwięwzięcia
Formularze do pobrania Wniosek o objęcie honorowego patronatu lub udział
w komitecie honorowym Komendanta Powiatowego Policji
w Oświęcimiu
Miejsca składnia dokumentów Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
Termin zakończenia procedury 14 dni od złożenia wniosku
Dodatkowe informacje Patronatem obejmuje się tylko przedsięwzięcia związane z zakresem ustawowych zadań Policji wymagające wyróżnienia
i podkreślenia szczególnego charakteru. Patronat nie może łączyć się z zobowiązaniami finansowymi i organizacjami Policji

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 27.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Jurecka Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Samel-Saternus Zespół Informatyki i Łączności KPP Oświęcim
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Samel-Saternus
do góry