Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017 r., poz. 1257) 

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 27.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Samel-Saternus Zespół Informatyki i Łączności KPP Oświęcim
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Samel-Saternus Zespół Informatyki i Łączności KPP Oświęcim
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Samel-Saternus
do góry