Służba i praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba i praca w Policji

Służba i praca w Policji

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:


- na stronie BIP Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie: 
http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/KK/sluzba-i-praca-w-policj/22137,SLUZBA-I-PRACA-W-POLICJI.html

- na stronie BIP Komendy Głównej Policj:
http://praca.policja.pl/

 

I. SŁUŻBA W POLICJI

           

WYMAGANE DOKUMENTY  
  


1) pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,

2) wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B),

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu w momencie składania oferty),

4) dowód osobisty wraz z kserokopią oraz książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

5) kopie wszystkich posiadanych świadectw pracy/służby (oryginały do wglądu w momencie składania oferty).


Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, komendach miejskich i powiatowych Policji lub w każdej innej jednostce Policji na terenie kraju.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

                            
PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA

- wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.


PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

 - tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
- uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,

- uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,

- prawo jazy kat. „A” lub „C”.
 

 

Metryczka

Data publikacji : 26.11.2015
Data modyfikacji : 27.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Momot Zespół Kadr i Szkolenia KPP Oświęcim
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Samel-Saternus Zespół Informatyki i Łączności KPP Oświęcim
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Samel-Saternus

Nawigacja

do góry