Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Podstawy prawne działania Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu
 

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r. Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu wykonuje na obszarze powiatu oświęcimskiego zadania Policji w sprawach ochrony i bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i wydanych na ich podstawie przepisach wykonawczych.


Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania. Komendant Powiatowy Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej mu Komendy Powiatowej Policji.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu jest obiekt Komendy Powiatowej w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 2.


 

 


 

Metryczka

Data publikacji : 20.11.2015
Data modyfikacji : 03.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Jurecka Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Samel-Saternus Zespół Informatyki i Łączności KPP Oświęcim
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Samel-Saternus
do góry